Politiskt korrekt


Förkortas PK och har kommit att innebära när man säger saker som inte har att göra med det plågsamma mördandet av spädbarn eller stöttande av förintelse av den judiska folkgruppen. ELLER att man helt enkelt säger saker som folk inte gillar att höra.

Problemet som uppstår är att ordet "korrekt" inte har att göra med vad som är moraliskt provocerande, utan vad som stämmer. Så vad som egentligen borde vara politiskt korrekt är att pengar styr makten i Sverige och att representativ demokrati inte betyder att folket styr landet. Men säger man det så tycker folk att man inte är PK.

Det hela är förvirrande.