Svanskotan (demands attention)


Den dolda talangen vi vanligtvis kallar svanskota är inte bara kriminell, utan också väldigt humoristisk. Föreställ dig följande scenario:
Du är ute och går när någon glider fram mot dig och agerar hotfullt. Du drar då svansen mellan benen, eller ännu bättre - ber honom dra med svansen mellan benen. Uttrycket i sig blir alltså inte egentligen metaforiskt annat än att svansen är för kort och sitter på insidan av kroppen, men annars skulle det ju inte vara några problem med att slingra den runt benet och visa sig underkuvad.

Den skeva synen på manligt och kvinnligt skulle också få sig en skön törn om svanskotan fick mer uppmärksamhet, och refererades till när man talade om någons "fina insida", eftersom svansen på insidan spelar roll. Kanske dess längd eller tjocklek varierar, men det bara förnöjer och man kan ha bilder på någons svank och skriva typ "Persbrandts svanskota, tio steg till den perfekta posen!"