Att komma undan


Artikel önskad av "cow_days" på 2K.

Att komma undan är ett väldigt relativt begrepp som vi här på LG2S brukar säga, det kan vara relativt lätt, eller relativs svårt. I allmänhet är det relativt lurigt.

Man kan säga att komma undan är baserat på en del olika faktorer som kan vara:
Finns det bevakning?
Vill dom ta dig?
Hur snabb du är.
Hur väl du känner terängen och
Tur.

Det är tex skitlätt att komma undan om det inte finns någon bevakning och du är snabb. Om du har tur och känner terängen, kan kan du komma undan även om dom vill ta dig och inte är särskilt snabb.

Det är en bedömningsfråga som man snabbt får överlägga själv vad man har för chanser, men snabba ben har ALLTID funkat.

Kom ihåg att om du springer från en "brottsplats" och sen åker fast kan du åka på hårdare straff, kän efter i stunden vad som är värt liksom.