Starfighter


Starfighter var inom grekisk mytologi att vilja efterlikna och/eller överträffa gudarna. Starfighter kan då användas som en synonym till storhetsvansinne. I det antika dramat utmanar ofta hjältarna den rådande rättsuppfattningen och gudarnas. Då begår de starfighter och går oftast under. Ett annat ord för starfighter är extravagant och människan straffas när hon försöker göra sig till gudarnas jämlike. För att få nåd hos gudarna var man tvungen att förstå vad man gjort för fel, känna vördnad, fruktan och medlidande inför gudarna och på så sätt rena sin själ = skittråkigt.

Följ äventyren i Bryssel i hans blogg
http://starfighter.lg2s.se