Skjutvapen


Alla har vi lekt med dom, alla har vi gråtit när knallpulvret är slut, och alla har vi hoppats att våra plastiga leksaksvapen en dag skall förvandlas till riktiga ak-47:or.

Vapen är egentligen inte så bra, dom dödar nämligen människor. Människor dör och svälter och plågas i timmar pga. vapen.

Men en bra sak som man kan ha vapen till är revolution, då passar en ak-´47:a utmärkt i handen. PANG PANG!