Mutta


Mutta är slang för tjejernas paket.

Det förekommer aldrig någon annanstans än i en ganska allvarlig lek. Se Killinggängets lilla film om manlig vänskap "Ben och Gunnar" for background.

Såhär är det. Alla killar är med i leken, som pågår tjugofyra delat i sju (ständigt). Och regeln är enkel -> om en kille säger mutta så måste alla andra killar i närheten också säga mutta. Om man inte säger det så är man bög. Och inte bög som i "wööö kolla en fag", utan verkligen homosexuell. En kill-gillare så att säga.

It's OK to be gay, men då ska man inte claima alla fina riot-grrrls därute.

Mutta!