Zen


Zen är en religion och det är inte en religion.
Zen är en filosofi och det är inte en filosofi.
Zen är ett ord och det är inte ett ord.
Zen kan förklaras och det kan inte förklaras.
Zen kan inte beskrivas med ord och det kan inte beskrivas utan ord.