Slumpvandring


Slumpvandring är benämning för flera olika företeelser:

1. partiklar som verkar röra sig slumpmässigt ett medium, se Brownsk rörelse.
2. en metod att skapa fraktaler, se Itererande funktionssystem.
3. att slumpmässigt vandra omkring och upptäcka nya platser, se Neoluff.

(jämför: Wikipedia)