Metrisk tidmätning


I nuläget har vi väldigt många måttsystem som har basen 10, precis som det allmänt vedertagna decimala talsystemet gör. Man skulle kunna sträcka sig så långt att allt mäts decimalt och konverteras med enkla metriska prefix. Fast nej, inte riktigt allt. Tid mäts fortfarande med de förlegade baserna 60 och 24. För att få ett stopp på detta presenterar LG2S nu några enkla konverteringstabeller för tre sätt att mäta tid metriskt.

Förlängande och förkortande av sekunder:

1 Ds (dekasekund) = 10 s
1 Hs (hektosekund) = 100 s = 1 min 40 s
1 Ks (kilosekund) = 1000 s = 16 min 40 s

1 ds (decisekund) = 0,1 s
1 cd (centisekund) = 0,01 s
1 ms (millisekund) = 0,001 s

Förkortande och förlängande av dygn:

1 dd (decidygn) = 0,1 dygn = 2 h 24 min
1 cd (centidygn) = 0,01 dygn = 14 min 24 s
1 md (millidygn) = 0,001 dygn = 1 min 26,4 s
1 qd (quintodygn) = 0,00001 dygn = 0,86 s
1 µd (mikrodygn) = 0,000001 dygn = 0,086 s

1 Dd (dekadygn) = 10 dygn
1 Hd (hektodygn) = 100 dygn

Formel för konvertering:
MT = ((s/86400)+(m/1440)+(h/24))*10^x

dygn: x=0
decidygn: x=1
centidygn: x=2
millidygn: x=3
quintodygn: x=5
mikrodygn: x=6


Förkortande av år:

1 då (deciår) = 0,1 år = 36 dygn 12 h
vid skottår: 36 dygn 14 h 24 min
mer exakt: 36 dygn 12 h 34 min 33,6 s

1 cå (centiår) = 0,01 år = 3 dygn 15 h 36 min
vid skottår: 3 dygn 15 h 50 min 24 s
mer exakt: 3 dygn 15 h 39 min 27,36 s

1 må (milliår) = 0,001 år = 8 h 45 min 36 s
vid skottår: 8 h 47 min 2,4 s
mer exakt: 8 h 45 min 56,736 s

Fotnot: ett år är här beräknat till 365 dygn normalt sett, 366 dygn vid skottår och 365,24 dygn mer exakt.