Dikt nr. 52


Så skriver jag i boken
ännu en dag har gått.

Samma grensle över stek och flott.

Så vänder jag på bladet när morgonen slår till.
Och skriver om den dagen. Om just tiden kan stå still.