The Art of War

Sun Zi


"Krigföring är list.

Alltså:
Finns förmågan, ge sken av att den inte finns.
Finns resurser, ge sken av att de inte finns.

Är du nära, visa avlägsenhet.
Är du avlägsen, visa närhet.

Är fienden girig, locka honom.
Är han i oordning, anfall honom.

Är han stabil, förbered dig för honom.
Är han stark, undvik honom.

Är han arg, reta honom.
Är han svag, dominera honom.

Är han vilande, stör honom.
Är han samlad, splittra honom.

Anfall där han är minst beredd.
Framträd där han minst anar.

Denna strategi bygger på att den inte avslöjas i förväg.

Den som redan före striden kan betraktas som segerherre är den som vid altaret gjorde noggranna beräkningar. Den som redan före striden inte kan betraktas som segerherre är den som vid altaret gjorde vårdslösa beräkningar.

Noggrannhet segrar, vårdslöshet segrar inte. nnu värre går det för den som inte räknat alls.

På så sätt ser jag vem som kommer att vinna eller förlora."

Självaste bibeln inom krigskonsten...

++++
+++
+++++
+++++
+++++

Totalt: ++++