Tärningsspelaren

Luke Rhinehart


I behynnelsen var Slumpen, och Slumpen var hos Gud och Slumpen var Gud. Den var i begynnelsen hos Gud. Genom Slumpen har allt blivit till och utan den har intet blivit till som är till. I Slumpen var liv och livet var människornas ljus.
En man uppträdde sänd av Slumpen, hans namn var Luke. Han kom såsom ett vittne för att vittna om Slumpen, så att alla skulle komma till tro genom honom. Icke var han Slumpen, men han skulle vittna om Slumpen.
Detta var den sanna Händelsen som på måfå styr alla människor som kommer till världen. Han kommer till sitt eget hus, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Slumpens barn, även dem som endast råkar tro, de som var födda, inte av blod, ej heller av köttslig vilja, utan Slumpen. Och Slumpen vart kött (och vi sågo hans härlighet, liksom en enfödd sons härlighet från sin Oberäknelige Fader) och tog sin boning bland oss, full av kaos, falskhet och infall.


+++
+++++
++
++++
+++++

Totalt: 5