Fira


Fira är ett svepskäl för att festa. När man firar något så har man en fest och förklarar för securitas att man firar t ex HOCKEY!!!!