Serotonin


Serotonin är en signalsubstans som hjärnan använder för att bli underrättad om hur läget är i kroppen. Det funkar som så att serotoninet lagras i s.k. förråd, i olika mängder beroende på genetik och levnadsförhållanden, som en s.k. sändarcell sedan plockar fram efter behov. Sändarcellen skickar sedan motsvarande mängd serotonin över till en s.k. mottagarcell. På mottagarcellen sitter små mottagarreceptorer som på serotoninceller enbart kan ta emot serotonin och inget annat ämne. Dessa receptorer reagerar sedan på den mängd serotonin som mottagits och skickar den informationen vidare till cellen som de sitter på. Cellen meddelar sedan detta till resten av hjärnan som låter oss känna av de egenskaper som serotoninet har. Några av dessa egenskaper är att t ex kunna avvärja impulser, känna empati och balansera känslor.

När receptorerna är klara med serotoninet så skickas det tillbaka mot förrådet av serotonin. En del av serotoninet återanvänds och läggs i förrådet igen. Men en del av det löses upp av en enzym kallad MAO. Vid depressioner kan man tillsätta läkemedel som blockerar denna enzym och därmed göra så att mer serotonin finns i lager.

Är man en person som gillar att känna sig glad och kärleksfull så kan det hända att man tar droger som utnyttjar det serotonerga systemet. Drogen MDMA (metylendioximetylamfetamin), som går under smeknamnet Ecstasy, är ett lysande exempel på en sådan drog. Det den här drogen gör, är helt enkelt att rensa serotoninförråden på serotonin och skickar sedan över så mycket serotonin till mottagarreceptorerna som det bara går. Som om inte detta vore nog så ser den också till att MAO inte får tag på någonting av serotoninet som skickas tillbaka utan ser till att det skickas över till mottagarreceptorerna ännu en gång. Denna överbelastning av det serotonerga systemet kallas för extas, och pågår ända tills MAO har fått nog och löser upp MDMA. När detta händer så har mycket av serotoninförråden man hade innan tömts och detta gör att man får en naturligt lägre utsöndring av serotoninet.

Tar man dessutom MDMA ofta så händer det att hjärnan som ett försvar mot att ständigt befinna sig i extas tar till medlet att stänga av receptorer på mottagarcellerna för att nå homeostas (känslomässig balans). När detta händer mår man inte särskilt bra när man inte är påverkad av MDMA, man upplever allting som grått, trist och meningslöst. Man får dessutom svårt att skilja impulser ifrån verkliga behov.

Barn till missbrukare är ofta födda med ett naturligt mindre förråd av serotonin. Detta har gjort att deras mottagarceller, istället för att stänga av receptorer, slagit på fler för att de ska nå homeostas. Eftersom de har fler receptorer påslagna än andra människor är de därför mer känsliga för droger, livsmedel och andra saker som påverkar det serotonerga systemet. Därmed har de också större chans att utveckla beroenden då det blir större känslomässiga svängningar när deras hjärna kommer i kontakt med främmande substanser.

Serotoninet fick sitt genombrott i mitten av nittiotalet då läkare ansåg sig ha kommit på att alla depressioner berodde på obalans i det serotonerga systemet. Nu på senare år har det dock framkommit att serotonin bara är en liten bov i hela det stora skurkdramat. Numer spelar även saker som betaendorfin, blodsocker, dopamin och olika former av adrenalin in i ditt känslomässiga liv.


Tips och trix:
Vill du förhöja din naturliga serotoninproduktion utan att käka medicin?
Serotoninmolekylen produceras av en aminosyra vid namn tryptofan. Tryptofanet transporteras med hjälp av kolhydrater till hjärnan där det byggs om till serotonin.
Vilket livsmedel innehåller både mycket kolhydrater och tryptofan? Jo det är potatisen det. Speciellt mycket tryptofan finns det i potatisens skal. Så skala inte bort det.