Arbetsförmedlingen


Om du känner ett skriande behov av att få en öm röv, gå till Arbetsförmedlingen. Deras jobb är att ge folk jobb. Det har de inte gjort på flera hundra år. Redan på vikingarnas tid fanns det arbetsförmedlingar. Men de hade ett mer sofistikerat sätt att handskas med byråkrater, så de blev inte långlivade. Bästa sättet att handskas med dem är med en handgranat.

Arbetslöshetsförmedlingen kommer vara de första som stryker med när revolutionen kommer. Dom borde sälja läsk istället.