Doppskyltarna


En hobby hos gamla indianer är att röka en zå kallad fredspipa. Det var en fin gest som betydde fred.

I mer civiliserade tider ägnar sig zå kallade neoindianer åt att göra skyltar med meddelanden i Paint. "Det är bättre för hyn", säger en neoindian till LG2S och syftar på huden.