Gud


Snubbe med väldigt dålig humor. Skrev Bibeln.