Nyår #2 - Förnekelsen


Delar av redaktionen upplevde nyårsafton en gång, anno 2004-2005, och Seb skrev under den aftonen en artikel som, kort och gott, kallades för "Nyår".

Efter klagomål från allmänheten bestämde LG2S att det krävdes en artikel som förklarade nyårsartikeln.

Därav följande:
Nyårsafton inträffar punktligt en gång per år, och det är sedan länge tradition att dricka skitmycket alkohol på nyårsafton.
Så gjorde även en "hel del" av LG2S redaktion. LG2S reporter Seb blev skitglad och hittade en dator, han ville verkligen dela med sig av sin nyårseufori och gjorde just så.

Mycket nöje!