Fader Vår (Vår Fader)


Den vanligaste bönen i Kyrkan, finns i två versioner, den gamla "fader vår" och den nya "vår fader".


Den gamla lyder så här:
Fader vår, som är i himmelen
Helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike
Ske din vilja såsom i himmelen så ock på Jorden
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra synder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
Och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo
Ty riket är ditt,
och makten, och härligheten
i evighet
Amen

Den nya lyder så här:

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

I bibeln är det Jesus som lär människorna att dom skall be på detta sätt, (Matteusevangeliet 6:9-13).