CV


CV är förkortning för Curriculum Vitae. Det betyder levnadsbeskrivning. Med andra ord: ett dokument där man horar jobb i 14pt Times New Roman.

Lite att tänka på:

- Gör ditt CV kort, inte mer än 2 sidor.

- Se till att ha färska kontaktuppgifter om dig själv.

- Börja alltid med den senaste utbildningen och det senaste arbetet (kronologisk bakvänd ordning).

- Inkludera utbildningar tillbaka till och med din eventuella gymnasieexamen.

- När du beskriver utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter försök hitta nyckelord som kort säger något om vad du har sysslat med.
Exempel på sådana nyckelord är; arbetade med, arbetsuppgifterna var, ansvarade för, kassaansvar, utvecklade, personalansvar, initierade, byggde osv.

- När det gäller skola kan man ange inriktning och speciella kurser som man vill lyfta fram.

- Referenser är personer som kan berätta hur du funkade att jobba med. Referenser skall tillfrågas innan man använder sig av dem. Referenser kan även lämnas på begäran, t ex vid en intervju, och då nämner man också detta under rubriken referenser.

- Det är smart att ha ett foto med i CV´t. Annars kan man se ut hursomhelst, och hur skulle det se ut?

Olika CV´s
Googla fram exempel på olika CV´s. När du hittar ett lagom färskt så är det bara att kopiera det och ändra uppgifterna.

Avvägningen
Den perfekta blandningen är ett CV med 40%personligt, 50 % information och 10% glimt i ögat.