Klistermärken


LG2S är inte bara en reservkompis. Vi har även anknytningar till kulturell terrorism. Flera miljoner kronor förskingras årligen från LG2S budget och används till ändamål som klistermärken, graffiti och affischer. Några tjusiga klistermärken följer: