Slatten


En av Nichola Teslas många upptäckter.
Han var mest stolt över att upptäcka det faktum att man får äta bullkorvens yttre delar.

DVS när du har bullarna i en korv och har kapat upp dem får du äta de yttersta delarna som kallas för slattar.

Förväxla ej Slatten med Zlatan.