Dissa


Utdrag ur Svenskt Språkbruk 2003

dissa verb, vard.; dissa ngn/ngt det är onödigt att ~ (kritisera) hela gruppen om det är Robban ni vill ~; han hyllar hiphop, men ~r (avskyr) all annan musik; förr sa man "genant" och "kritisera", nu heter det "skämmigt" och "dissa"