Fanzine


Fanzines är det bästa sättet att uttrycka sig i pappersformat. Ett fanzine är en tidning som man tillverkar av väldigt små medel. Vanligtvis dubbelvikta a4an uppkopierade på skolor och bibliotek. Marknadsförs muntligt och säljs ofta endast IRL. Ett bra sätt att finansiera en luff är att trycka upp ett fanzine och sälja runt om i landet. Fanzinet "Ostämd" finansierade t.ex. en luff 2001 genom att sälja 140 ex på tre dagar.

LG2S tillhandahåller ett fanzine som heter Apfelzine.