Crimethinc


Crimethinc är någon sorts skum anarkistisk ideologi som säger typ, jobbba inte, luffa och bygg istället.

Läs texter på crimethinc.com
Skriv till andra crimethincare på crimethinc X