Vågen i badrummet


Varför står det en våg i badrummet?, frågar du.
Varför står det en våg i badrummet?, frågar jag.

Det finns faktiskt ett enkelt svar och LG2S är, som vanligt, allra först att förklara.

Gör då såhär:
  1. Bli väldigt kiss- och bajsnödig.

  2. Gå till badrummet och väg din kropp och själ. Kom ihåg resultatet.

  3. Kissa och bajsa i vattenklosetten.

  4. Väg din kropp och själ igen.

  5. Subtrahera resultaten. Om du t.ex. vägde 7 kilo och gick ner till 6,5 så är svaret: 500 gram.

  6. Grattis, nu vet du hur mycket ditt skitkiss vägde.
*ljugblar*

Kom ihåg att anteckna dina resultat dag för dag. Gör grafer och pajdiagram. Illustrera.
Ring* sedan LG2S och berätta hur det gick.
Vi älskar RESULTAT!

* - tfn: rinkebysuger@hotmail.com