SSSSS


LG2S recenserar saker efter SSSSS-skalan. Den är optimerad för att ge god insyn i något genom de tre viktigaste faktorerna, nämligen splatter, sjukhet, seriösitet, sex och sensmoral. Så här tyds de kryptiska symbolerna:

: Sjukhet
: Splatter
: Sex
: Seriösitet
: Sensmoral