Epitets ordlek en


En ordlek som bygger på tre nivåer och som funkar skitbra när man skickar SMS.

Första steget) Du väljer en person.

Andra steget) Du sätter ett epitet framför personen, exempelvis;
- "Din seriemördarpolare (namn) står och tummeluffar i samma busskur som mig"
- "haha lolz, din kusin (namn) står och tummeluffar"

3) Inom taggen (namn) sätter du sedan din polares yrkesprofession, typ
- "Din seriemördarpolare (tidningsbudet) står och luffejuckar i samma busskur som mig"
- "haha lolz, din tummeluffare (servitören) står och tummeluffar"

det är kul att göra epitetsordleken till vardag i alla sina sms. Följa ett mönster typ. Skicka in bättre exempel.