Internet


Internet är bara en fluga som kommer dö ut på några år.

Internet är bara en fluga som kommer att dö ut på några år
Internet är bara en fluga som kommer dö ut på några år.