Sylt±


Sylt, plus eller minus? Det är frågan. Trickengänget har tyvärr än en gång återkommit med babbel om något gott.

För den tyska ön med samma namn, Sylt (ö).

Sylt består av snoozade bär eller flyktizar som genom snoozning med kocken erhåller betydligt längre hållbarhet än vad flyktizen eller bäret hade haft om det inte hade snoozats.

Om du vill ha sylt på din gröt, fråga då Bosse. Han gör egen gröt.

Om du vill gröta din sylt med en Boss, maila då norge@patriot.nu. Du lär få lårkaka till lunch. Wöööö!!

Om du vill Bossa sylta på norge me gröta, maska ej!

Lalalalalalala lalalala lalalala
Hela skolan står i lågor, hoppas hela skiten brinner ner
Lalalalalalala lalalala lalalala
Hela skolan står i lågor, hoppas hela skiten brinner ner

OBS: Läs ej, om du är "teacher".

Mogendans, du är bjuden -> "teacher".