Kort lek


En kort lek är en lek som inte tar så lång tid.