SAF (Svenska akademi-fraktionen)


Efter att svenska akademien har styrt över det svenska språket jättelänge har en ny, mer vänsterorienterad språkrörelse dykit upp. För enkelhetens skull kan denna rörelse kallas SAF. SAF:s syfte är att förenkla och förbättra det svenska språket på alla sätt som är nödvändiga.

Några av SAF:s ståndpunkter:

Bokstäver ska inte ha namn som är längre än en stavelse. W heter därför vevv och Z heter sät.

Ord ska stavas mer fonetiskt. Å-ljudet ska stavas med Å hellre än O, J-ljudet skrivs med ett enkelt J hellre än LJ, G eller DJ, med mera.

Bokstäverna W, Q, Z, C och X ska motarbetas för att till slut avvecklas från det svenska språket.

"Fästman" och "fästmö" är alldeles för förlegade ord. Istället ska "ultraman" och "ultrakvinna" användas.

Notera att SAF inte är en regelrätt rörelse med medlemmar och manifest, utan bara består av alla som har åsikter om hur språket bör förbättras.

Fotnot: Egentligen finns det många saker i den här artikeln som å SAF:s vägnar borde skrivas annorlunda, men jag valde att skriva det "korrekt" istället.


Debatt

C-povitch: Men det SAF INTE har tänkt på då, är att om man gör som SAF vill så kommer det svenska språket bli ruskigt likt norskan i texten. Och det i sin tur gör det ännu svårare för svenskar att lära sig engelska. Men SAF har nog tummen mitt i pannan.

LG2S: Språket ändras inte nämnvärt. Stavningen gör det. Du är säkert bara rädd för norrmän.
Och att dumma människor har svårt att lära sig engelska visste vi redan.