Postterapi


I all iver att definiera rymdålderns/neoluffens nyspråk följer här en förklaring av ordet postterapi. Till skillnad från de kända terapiformerna som behöver en terapeut består postterapin endast av klienten själv. Man ska helt enkelt hjälpa sig själv, utan att man vet att man gör det och helst utan att man vet att man ens behöver hjälp. Tänk dig exempelvis följande situation:

Du blev sexuellt utnyttjad av din far när du var liten, och efter det har du givetvis mycket inlåst ilska inom dig. Plötsligt en dag står du och skär en gurka, och tack vare undermedvetna associationer härledda av gurkans form blir själva skärandet ett befriande och din ilska försvinner.

Fotnot: Inga riktiga fältstudier har gjorts i ämnet. Efter fler studier och diskussioner kommer ämnet/artikeln givetvis uppdateras.