Kaffekask


Det här är för dig som gillar kaffe, och kask*...

Du tar en kopp kaffe, stoppar i kask*, vips, du har kaffekask i din hand (3 extraliv upp, för kvällen).

*=kask