"Lika bra"


"Lika bra" är ett ytterst användbart uttryck. Det intressanta med det är att det inte beskriver att något är lika bra som något annat, utan att det rentav är bättre.

Tänk dig följande:
Du och din seglarpolare har ramlat ur båten som även har kapsejsat. Då frågar du "Ska vi stanna kvar och drunkna?", och din polare svarar "Nej, det är lika bra att simma i land och överleva". Detta betyder då att det är bättre att överleva än att drunkna. Get it? Lika bra.