BASED ON A TRUE STORY


Cyberpunkrummet, en pärla bland rum.

En dag kom reportrar till oss, dom kallade cyberpunkrummet för "skräprummet".
Därför ska dom dö.

Sen knäppte dom det här fotografiet och gjorde ett schyst knäck om oss.Knäcket kan du läsa här.