Zå kallad "Böghög"


Information till elever, föräldrar och luffare på högstadiet och världen.

Det har förekommit att eleverna/luffarna/föräldrarna bildar sk. "böghögar". Detta innebär att en elev/luffare/förälder, mer eller mindre mot sin vilja, ligger underst med ett stort antal elever/luffare/föräldrar ovanpå sig. Detta är förenat med stor/megabamsig fara för de som ligger underst. Det föreligger risk för panikkänslor, vemod, interracial sex, kvävning och inre känslor.

Det är naturligtvis förbjudet att bilda sådana "böghögar" och i fortsättningen kommer berömda/berörda elever/luffare/föräldrar att kontaktas (BUMS).

Skolsköterskan/Gud kommer att gå runt i klasserna/världen och informera alla elever/luffare/föräldrar om skaderiskerna.

Med vänliga hälsningar

Skolans/världens elevvårdsteam / Per-Åke Andersson biträdande rektor för skolan/världen

Det här betyder att vi menar ALLVAR!